DeutschEAUTARCIEEnglishEAUTARCIEEspañolEAUTARCIEFrançaisEAUTARCIEItalianoEAUTARCIE MagyarEAUTARCIENederlandsEAUTARCIE
Eautarcie - Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
HomepageInleidingEcologische afwateringRegenwater opvangenZuivering van grijs waterWaterloze toilettenEAUTARCIE wereldwijdHet gezamenlijke beheer van water en biomassaBezinningen over waterbeleidSitemap EAUTARCIE, Duurzaam waterbeheer voor de wereld
Regenwater opvangen
Integraal gebruik van regenwater

Regenwaterkwaliteit
Water voor niet-voedingsdoeleinden
Biocompatibel water

Chloor en UV-straling

Het installeren van het PLUVALOR-systeem
Onderhoud en gebruik van de regenput
Filtratiesystemen
Het PLUVALOR systeem in de handel

De site EAUTARCIE heeft geen commerciële banden. De hieronder gegeven inlichtingen dienen enkel om het publiek te helpen het nodige materiaal te vinden voor het opzetten van het EAUTARCIE-systeem. Om de informatie op deze pagina te verbeteren, nodig ik dan ook iedereen die contact heeft opgenomen met de vermelde handelaars uit om mij hun mate van tevredenheid over deze te laten kennen. Om de lijst aan te vullen, zou ik ook graag vernemen of er nog andere handelaars bestaan die de filosofie en ethische code zoals uiteengezet op deze site onderschrijven.

De tekst op deze pagina werd voor het eerst gepubliceerd in het Frans op www.eautarcie.com: in 2006

Dit hoofdstuk is aangepast en vertaald uit het Frans door Jos Debouvere. De Nederlandse versie werd voor het eerst op deze pagina gepubliceerd www.eautarcie.org: 2011-08-12

Laatste aanpassing: 2015-03-30

Het PLUVALOR systeem in de handel

Met de aanwijzingen die op deze site worden gegeven, kunt u perfect zelf het PLUVALOR-systeem installeren en uw regenwater in gebruik nemen, zonder een beroep te hoeven doen op een «gespecialiseerde» firma. Betonnen regenputten, pompen, hydrofoorgroepen, filters van 25, 10 en 5 micron, alsook keramische filters met actieve kool zijn in de gewone handel vlot voorhanden. Let op, laat u niet beïnvloeden door een handelaar die het PLUVALOR –systeem niet kent. Dat betekent daarom natuurlijk niet dat deze handelaars niet over het voor uw doel geschikte materiaal zouden kunnen beschikken.

Voor zover we weten is de Belgische tak van de milieuvereniging de Vrienden van de Aarde de enige die de filosofie van het op deze site uiteengezette duurzame waterbeheer heeft overgenomen. Hun servicedienst staat ter beschikking van het publiek om kandidaat-bouwers en anderen met raad bij te staan op het gebied van gebruik van regenwater en van afvalwaterbeheer.

Mijn Franse contactpersonen hebben me gemeld dat filtersystemen en regenputten 30 tot 50% duurder zijn in Frankrijk dan in België. Alvorens met de installatie van het EAUTARCIE-systeem te starten, is het de moeite waard om eerst eens de beurs Valériane te bezoeken, die elk jaar plaatsvindt tijdens het eerste weekend van september in Namen en die georganiseerd wordt door Nature & Progrès.

Handelaars die het PLUVALOR-systeem kennen

In Belgie

(Gratis publiciteit)

De firma Dellan & Co verkoopt materiaal voor het integrale gebruik van regenwater. Dellan levert ook aan Frankrijk. Het gaat onder meer om pompen, filters, aquariumbeluchters, niveau-aanwijzers voor de regenput (niveaumeter om het waterniveau in de put aan te duiden), bladfilters, korffilters. Men kan er materiaal vinden om regenwater drinkbaar te maken. Er worden twee systemen aangeboden: het systeem AQUASAIN (door microfiltratie met keramiek) en het omgekeerde-osmosesysteem.


Regenputten worden onder meer geplaatst door de firma BELOT, 27, rue du Caillou, B-7063 Chaussée Notre-Dame.

In Frankrijk

(Gratis publiciteit)

De firma Is'eau énergie lijkt ook de filosofie van de site EAUTARCIE te volgen en verkoopt alle noodzakelijke materiaal voor het gebruik van regenwater.

Het studiebureau Philippe Redois Conseil levert expert-adviesdiensten betreffende het gebruik van regenwater, die geïnspireerd lijken door het PLUVALOR-concept. Dit is een initiatief dat ondersteuning verdient. De door Redois gevolgde weg is des te moediger aangezien Frankrijk het gebruik van regenwater in huis, en zelfs de «stabilisatie van de pH» ervan, wettelijk verbiedt. Redois laat niet na te wijzen op de mogelijkheid om van regenwater drinkwater te maken, iets wat in Frankrijk formeel door overheden wordt afgeraden, en zelfs verboden.

Ook de firma Mon-Habitat-Écolo (voorheen SALUBREM) verkoopt materiaal voor het integrale gebruik van regenwater, met inbegrip van adviesdiensten op het gebied van engineering.

De rest van de wereld

Het PLUVALOR-systeem is weinig bekend buiten Franstalig Europa en mijn geboorteland Hongarije (onder de naam «TELESŐ»). Dit belet echter niemand om in eigen streek zijn eigen PLUVALOR-systeem op te zetten, want de middelen daartoe zijn ook in de reguliere handel te vinden.

De discussie aangaan met handelaars in regenwaterfilters

Wanneer men zich bij handelaars informeert, dan bevelen zij bijna systematisch de plaatsing aan van actievekoolfilters, en nog meer van ultraviolette lampen in het watercircuit voor alle gebruik.

Laat u echter niet van de wijs brengen door hun zeer «ecologisch» betoog, en het bijbehorende «respect» voor het leefmilieu door het gebruik van regenwater. Wanneer een handelaar regenwater aanbeveelt voor het spoeltoilet, de tuin en de was, dan mag u er zeker van zijn dat hij, ofwel helemaal niet op de hoogte is van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent het gebruik van regenwater, ofwel om persoonlijke redenen niet in de richting van het integrale gebruik (duurzaam waterbeheer) van regenwater wil gaan. Hij zal u veel geld doen uitgeven voor weinig waar. En dan heb ik het nog niet eens over het zeer beperkte positieve effect op het leefmilieu.

Actieve kool wordt aangewend om microvervuiling (pesticidenresidu’s, koolwaterstoffen) en putgeur te verwijderen. Voor sanitaire toepassingen toont de ervaring van duizenden gezinnen aan dat dit type filter geen nut heeft. Putgeur wordt – in de overgrote meerderheid van de gevallen – afdoende aangepakt door het plaatsen van een aquariumbeluchter in de regenput. Die beluchter hoeft daarvoor zelfs niet constant te werken. Talrijke gebruikers hoeven er zelfs nooit een beroep op te doen.

In enkele specifieke gevallen echter is het mogelijk dat een actievekoolfilter gebruikt wordt in het hoofdcircuit van het regenwater (dit is het circuit dat veilig nutswater levert, maar geen drinkwater). Meer bepaald wanneer geur afkomstig is van synthetische dakmaterialen die door de beluchting niet worden weggenomen. Maar in tegenstelling tot de beweringen van het merendeel van de handelaars, is het in normale omstandigheden niet nodig om een actievekoolfilter in het hoofdcircuit te plaatsen. In geval van geurproblemen kan men zich wel bij een handelaar gaan informeren omtrent de kostprijs (plaatsing + werkingskosten) van een actievekoolfilter.

Er zijn ook handelaars die aanbevelen om alle water dat door het gezin gebruikt wordt te filteren op 5 micron, of zelfs op 1 micron. Dat is niet echt nuttig, en bovendien erg duur. Filters van 1 en 5 micron verstoppen heel snel. Ze vereisen meer onderhoud, zonder echte praktische meerwaarde. Het is immers zo dat, hoe kleiner de doorlaatbaarheid van een filter is, hoe kleiner de druk en het debiet worden. In de praktijk zijn filters van 25 of 30 micron, gevolgd door een filter van 10 micron, geschikt voor alle niet-voedingsdoeleinden. Een filter van 10 micron levert een mooi helder water. Als men een dergelijke filter in het leidingwatercircuit plaatst, dan blijven er heel wat onzuiverheden achter. Voor sommige leidingwaternetwerken is de filter van 10 micron geplaatst na de waterteller na twee weken al verzadigd.

Op het gevaar af in herhaling te vallen : voor regenwater is een UV-lamp niet nodig om het water te ontsmetten; een keramisch filter volstaat. U hoeft geen «anti-kalk»- of «anti-nitraat»-filter aan te schaffen, noch een filter dat ijzer en/of zware metalen verwijdert. Men mag immers nooit vergeten dat dergelijke filters ontworpen werden om leidingwater te filteren, en dus niet voor regenwater.

TOP

Home - Inleiding - Ecologisch sanitair beheer en EAUTARCIE - Regenwater opvangen - Grijswaterbeheer - Waterloze toiletten - EAUTARCIE wereldwijd - Het gezamenlijke beheer van water en biomassa - Bezinningen over waterbeleid - Sitemap