DeutschEAUTARCIEEnglishEAUTARCIEEspañolEAUTARCIEFrançaisEAUTARCIEItalianoEAUTARCIE MagyarEAUTARCIENederlandsEAUTARCIE
Eautarcie - Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
HomepageInleidingEcologische afwateringRegenwater opvangenGrijswaterbeheerWaterloze toilettenEAUTARCIE wereldwijdHet gezamenlijke beheer van water en biomassaBezinningen over waterbeleidSitemap EAUTARCIE, Duurzaam waterbeheer voor de wereld
Homepage
Homepage

Contact

Beste vrienden en vriendinnen van Eautarcie, met spijt moeten we het slechte nieuws melden dat Joseph Országh, de bezieler van Eautarcie, vorige woensdag 14/10/2020 van ons is heengegaan.

Mogen wij daarom vragen geen berichten meer naar zijn e-mailadres te sturen in verband met de toepassingen beschreven op de website. Tot nader order blijft de website Eautarcie.org actief, zodat u er nog steeds terecht kunt voor alle informatie die u nodig hebt om uw eigen project te kunnen uitvoeren. We zullen niet nalaten om de essentie van verder onderzoek en nieuwe publicaties omtrent het werk en de kennis van Joseph met u te delen als de gelegenheid zich voordoet.

Wij danken u voor uw begrip.

De ploeg van Eautarcie
Recherche d'un terme sur le site eautarcie.org 
Loading

EAUTARCIE is meer dan een eenvoudige technische oplossing: het is een stap die de geest vrij maakt. Het weerspiegelt een politiek standpunt ten aanzien van de hedendaagse consumptiemaatschappij waarin alles uiteindelijk weggegooid wordt of -in analogie naar ons waterhuishouden- alles door het riool verdwijnt. Het biedt een weg uit de wegwerpmaatschappij waar onverantwoordelijkheid geïnstitutionaliseerd is.

Over het woord EAUTARCIE (spreek uit als «O-Tar-Sie»): «EAU» betekent «water» in het Frans, «AUTARCIE» betekent «autarkie», ofwel een zelfvoorzienend watersysteem dat onafhankelijk bestaat, zonder invloeden van buiten: EAUTARCIE is een neologisme. Het woord werd voor het eerst gebruikt door Philippe Gauthier en Manu Simon in 1997 in hun film «Eautarcie: Le civisme hors la loi» (Eautarcie: burgerzin buiten de wet), die gaat over de eerste bewoning in de lijn van deze gedachte.

De webpagina’s van EAUTARCIE kunnen met gemak een boek vullen. De Sitemap helpt de lezer de gewenste informatie te vinden. Om de voorgestelde technische oplossingen te begrijpen is het echter raadzaam de betreffende hoofdstukken in zijn geheel te lezen, alsof men een boek leest.

Het buiten de context, oppervlakkig lezen van afzonderlijke pagina’s kan zorgen voor onvolledig begrip daar waar lezing van het gehele hoofdstuk onduidelijkheden voorkomt, zo is te merken aan de meest gestelde vragen van mijn lezers. Ingenieurs op het vlak van sanitaire voorzieningen raad ik dringend aan alle pagina’s te lezen om te voorbarige en onjuiste conclusies ten aanzien van de door mij geponeerde filosofie te vermijden.

Om huizen te zien die EAUTARCIE als watersysteem hebben klik hier (in het Frans), of klik hier (in het Engels).

De oorspronkelijke tekst werd in 2003 in het Frans gepubliceerd op www.eautarcie.com.

De Nederlandse bewerking van de EAUTARCIE website is door enkele vrijwilligers uit Nederland en België uit het Engels en/of Frans vertaalt.

De oorspronkelijke tekst is inmiddels aangepast in het Nederlands en werd voor het eerst gepubliceerd op deze pagina www.eautarcie.org: 2010-04-12

Laatste aanpassing: 2017-10-20

Links bevriende sites
Bonne Eau, Bonne Terre

Amis de la terre
Ec eau logis info
Comité Jean Pain
Construire sain
Christophe Rocour

inhoudsopgave website

EAUTARCIE

Hoe word je onafhankelijk van het openbare waterdistributie- en rioleringsnet

Stapstenen naar de beheersing van de klimaatverandering

Doelstellingen van EAUTARCIE

Om meer te lezen over de rode draad doorheen het systeem van EAUTARCIE, klik hier.

Het EAUTARCIE-systeem bestaat uit een aantal complementaire duurzame waterbeheerstechnieken. Bij het doornemen van de ideeën die op deze website geformuleerd worden, zal de lezer ontdekken dat het gezamenlijk beheer van water en biomassa een noodzaak wordt, willen we klimaatverandering onder controle kunnen houden. Het oplossen van de wereldwijde waterproblemen is feitelijk slechts een “neveneffect” van een dergelijk beheer. Maar de invoering van zo’n beheer op wereldschaal zal moed en bekwaamheid van politieke en economische beleidsmakers vergen. De man in de straat heeft daar maar weinig vat op.

Ons eerste doel is om informatie te verschaffen aan besluitvormers die bepalen hoe onze mooie blauwe planeet er in de toekomst uit zal zien. In tijden van ecologisch doemdenken in de media wil EAUTARCIE een positief tegengeluid laten horen. Het is bedroevend vast te stellen dat men steeds weer in dezelfde spiraal van milieuproblemen blijft hangen, zonder dat er concrete oplossingen op tafel komen om uit de impasse te geraken. Daarom doen wij volgende boude verklaring: de mensheid kan haar huidige destructieve koers wijzigen. Een nieuw pad ligt vóór ons, en het is hoog tijd het ook te bewandelen. Dit kan echter alleen door de juiste beslissingen te nemen, zowel op wereldwijde als op individuele schaal.

Het praktische gedeelte van de EAUTARCIE-website heeft tot doel individuen te helpen de juiste beslissingen te nemen inzake duurzaamheid. Wat de voorgestelde oplossingen op de weg naar een duurzame wereld zo geweldig maakt, is dat ze helemaal geen verlies aan modern comfort meebrengen. Méér nog, de geboden oplossingen zijn eenvoudiger, betrouwbaarder en minder duur dan de technieken die ons in het huidige bestel worden opgedrongen. Bovendien waarborgen ze een beter beheer van onze gezondheid. Wel hebben ze één “ernstige tekortkoming”: ze stellen het gecentraliseerde waterbeheer dat we kennen in vraag, en dus ook de monopoliepositie van de maatschappijen die vandaag grote winsten maken met de cyclus van vervuilen en zuiveren. De verleiding voor deze maatschappijen om water te gebruiken als een chantagemiddel om hun macht uit te breiden is dan ook groot. Daarbij moet opgemerkt worden dat de huidige (nationale en Europese) wetgeving het gecentraliseerde waterbeheer en dus de monopoliemaatschappijen volledig ondersteunt, ondanks het feit dat de technieken die ze gebruiken, zeer schadelijk zijn voor het leefmilieu. Daardoor vormen die wetgevingen meteen ook het grootste obstakel voor de invoering van technieken die de vervuilingsproblemen aan de bron aanpakken. De meeste technieken die op de site EAUTARCIE worden aangeboden, worden daardoor op vandaag gemarginaliseerd of zijn soms zelfs – totaal onterecht - ronduit verboden.

Het wordt hoog tijd dat we stoppen met de biomassavernietigingstechnieken die we vandaag op grote schaal toepassen, zoals daar zijn: de zuivering van stedelijk afvalwater en de energieproductie uit biomassa (houtpellets, biogas, biobrandstoffen, enz.). Ook een landbouw gebaseerd op financiële speculatie is destructief en bijgevolg te verwerpen.

Sommige van de hier voorgestelde technieken, zoals de integrale benutting van regenwater (het PLUVALOR-systeem), kunnen in om het even welke woning worden toegepast, terwijl andere, zoals de behandeling van grijs water (het TRAISELECT-systeem) geschikt zijn voor woningen met een tuin van minimaal 100 m². Niettemin is het EAUTARCIE-basisconcept ook te gebruiken in een stedelijke omgeving. In de (hopelijk nabije) toekomst zouden we daarom nieuwe stedelijke wijken met dit systeem uitgerust willen zien worden. Het is gemakkelijk aan te tonen dat dergelijke wijken door hun duurzaam waterbeheer de waterlopen niet langer zullen vervuilen en veel minder druk zullen leggen op zowel bovengrondse als ondergrondse waterreserves. Tot op heden echter zijn de pogingen, ondernomen door particulieren of groepjes individuen, om dit te realiseren categorisch door de bevoegde overheden afgewezen, zelfs voor realisaties op kleine schaal of voor experimentele opstellingen.

De hier aangeboden technieken zijn het resultaat van meer dan 20 jaar universitair wetenschappelijk onderzoek, uitgetest in reële situaties zowel in Europa als in Afrika. Deze website heeft als doel het publiek objectief te informeren, dus zonder enige commerciële of andere bijbedoeling.

Eautarcie's Ecosan
het PLUVALOR-systeem

het TRAISELECT-systeem
het BST

Wat u van het EAUTARCIE-systeem mag verwachten

Indien uw horizontaal bemeten dakoppervlak een 30 à 40 m² per bewoner bedraagt, dan kunt u:

Onafhankelijk worden van het openbare waterdistributienet.

Van natuurlijk zacht water gebruik maken, geschikt voor alle huishoudelijke toepassingen, tegen een kostprijs variërend tussen 0,50 € en 1,00 € per kubieke meter (1 kubieke meter = 1000 liter), rekening houdende met de afschrijving van de installatie.

Eigen drinkwater produceren van een kwaliteit vergelijkbaar met de beste in de handel verkochte mineraalwaters, en dat aan een kostprijs van 0,02 € à 0,08 € per liter.

Uw grijs water in eigen tuin zuiveren met behulp van een klein in de bodem gewerkt systeem. De kwaliteit van het behandelde grijze water dat in de grond geïnfiltreerd wordt of naar een waterloop wordt afgevoerd, benadert en evenaart soms zelfs die van drinkwater.

Een hoogkwalitatieve compost maken waarmee u de bodem van uw tuin kunt verbeteren. U kunt bovendien in deze compost ook al uw tuin- en keukenresten verwerken, waardoor het volume huisvuil dat u met de ophalingsdiensten moet meegeven met 40% zal afnemen.

Een besparing van 500 € tot 2 500 € realiseren op de afvalwaterkost, voor zover u in een wijk woont waar met individuele zuiveringsinstallaties gewerkt wordt.

Met een gerust geweten leven omdat u de leefomgeving voor de toekomstige generaties veilig stelt.

Een woning met EAUTARCIE uitgerust gaat in de natuurlijke omgeving op : er wordt geen water aan natuurlijke reserves onttrokken en er wordt geen water door huishoudelijke activiteit vervuild. Water dat op het dak valt, wordt onder de grond opgeslagen en leent zich mits de toepassing van bescheiden systemen uitstekend tot de productie van drinkwater. U brengt ook de stikstof en de fosfor uit uw stoelmest terug in de cyclus van de voedselproductie.

Voor wie is deze website relevant?

Architecten en bouwkundige ingenieurs;
Ieder die op het punt staat te gaan bouwen of renoveren;
Aannemers in de bouw;
Landschapsarchitecten en tuinaannemers;
Loodgieters en vaklieden gespecialiseerd in waterzuivering en waterbeheer;
Architectuurstudenten, studenten waterbeheer, milieukundigen, enz.;
Ontwikkelaars en bewoners van ecodorpen,
Eco-consultants en specialisten in duurzame ontwikkeling;
Technici op het gebied van waterbeheer en specialisten in waterzuivering: deze laatsten kunnen hier de nieuwe paradigmata van het waterbeheer leren kennen;
Politici die begaan zijn met duurzame ontwikkeling;
Pleitbezorgers voor een beter milieu;
Iedereen die begaan is met duurzame ontwikkeling.

BOVEN

Home - Inleiding - Ecologisch sanitair beheer en EAUTARCIE - Regenwater opvangen - Grijswaterbeheer - Waterloze toiletten - EAUTARCIE wereldwijd - Het gezamenlijke beheer van water en biomassa - Bezinningen over waterbeleid - Sitemap