DeutschVÍZÖNELLÁTÓEnglishVÍZÖNELLÁTÓEspañolVÍZÖNELLÁTÓFrançaisVÍZÖNELLÁTÓItalianoVÍZÖNELLÁTÓMagyarVÍZÖNELLÁTÓNederlandsVÍZÖNELLÁTÓ
Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
CímlapBevezetésVÍZGAZDA: a fenntartható vízgazdálkodásEsővízhasznosításSzennyvízkezelésSzáraz toalettekVízönellátó a városban és a nagy világbanA biotömeg és a víz együttes kezeléseGondolatok a vízügyi politikárólFüggelék VÍZÖNELLÁTÓ Fenntartható vízgazdálkodás a világban
Bevezetés
Összefoglaló

Fuggerth Endre összefoglalója

Országh József bemutatása

Rövid önéletrajz

Országh József tudományos munkássága

Vízgazdálkodás a háztartásban

Országh József önéletrajzának az elolvasásához, kattintson ide.

A jelenlegi oldal a www.eautarcie.com honlapon először 2003-ban jelent meg.

Magyar változatának megjelenési dátuma www.eautarcie.org honlapon:
2010-03-25

Frissítve: 2015-11-05

Országh József bemutatása

Photo BarréOrszágh József professzor tudományos kutatásait az Université de Mons-Hainaut (Belgium) egyetemen végezte egészen 2002 szeptember 30-ig. 15 éven keresztül tagja volt Wallónia Vízügyi Kormánybizottságának, ahol a Föld Barátai (Friends of the Earth) belgiumi szervezetét képviselte.

Országh József az « Ivóvíz Magyarország Alapítvány » (IMA) egyik alapító tagja.

Országh József annyiban különbözik a legtöbb egyetemi kutatótól, hogy kutatásait a lehető legcélravezetőbb úton végzi el, minden kerülő nélkül. Amikor egy megoldandó feladat előtt áll, felvetett probléma megértése után mindenek-előtt a probléma eredeti OKAIT tárja fel. Figyelembe véve a probléma minden (néha igen távoli) szemléletét és következményeit, egyetlen ponton sem enged a legszigorúbb tudományos megközelítés módszereiből. Végül az összes lehetséges megoldás közül a legegyszerűbbet, a leghatásosabbat és a lehető legolcsóbbat helyezi előnybe.

Egyik kedvenc kutatási területe a víz és a vízgazdálkodáshoz tartozó kérdések: vízellátás, vízhasználat, vízszennyezés és végül a víztisztítás. Mindezeket a fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja és kezeli.

A fenntartható fejlődést érintő problémák megoldása mindig többoldalú megközelítést kíván. A vele manapság foglalkozó tudósok kivétel nélkül egy vagy két tárgykörben specialisták. Ilyen, bár nagy tudású szakemberek a sokrétű problémákat csak a saját specialitásuk egyedüli ismeretével közelíthetik meg. Ez sajnos a legtöbb esetben nem célravezető. Ezen a téren nagy szükség van a széles látókörű, szakterületét meghaladó ismeretekkel rendelkező tudósokra. Ez az a « plusz », amit Országh Professzor úr adhatott a tudományos világnak.

Thomas Mann törvényéből kiindulva ami szerint « jobb a mindenkit zavaró igazság, mint a mindenkinek tetsző hazugság » Országh József sokszor karrierjének a kockáztatásával, ízeire szedi a mindenki által elfogadott, bár kaptafára szabott « igazságokat ». Mint Andersen meséjében a kisfiú, aki a király meztelenségét nyilvánosan kikiáltja, Országh József sem habozik, amikor a jelenleg mindenki által helyesnek tartott szennyvízkezelés alaptételeit a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethetetlennek minősíti.

Az esővíz felhasználásával kapcsolatos kutatásokban talán senki sem ért még arra a szintre, mint Országh József. Az általa kidolgozott TELESŐ rendszerrel, ez a valóban felújítható vízforrás földünk ivóvíz gondjait igen olcsón megoldhatná, …csak alkalmazni kellene. A vízügyi szakemberek negatív véleményén átlépve, nagyon hasznos rendszerét családok százezrei alkalmazzák most már évek óta – teljes megelégedettséggel.

Ezeket a forradalmi tudományos eredményeket ma még nemcsak a szakemberek nem értékelik, de még a hivatalnokok és a politikusok sem.

Csak egyet említek számos kitörési kísérleteiből.

Egy harminc családból álló kis egyesülés Belgiumban, Jehay községben egy olyan csoportos települést szeretett volna kiépíteni, amelyikben a TELESŐ és a KEGYEDI rendszerrel Országh József kidolgozott tervei alapján kezelték volna a vizet. A tervezetet a víztisztító és vízszolgáltató nagyvállalatok nyomására sem a helyi önkormányzat, sem a regionális hivatalnokok nem engedélyezték, annak ellenére, hogy:

az érdekelt családok ivásra és főzésre ihatóra szűrt rendkívül olcsó esővizet használtak volna; sokkal olcsóbbat és jobbat, mint a vezetékes víz;

a szennyvízcsatorna elhelyezése nélkül megvalósított megtakarítás árán szennyvizüket iható minőségűre tisztították volna, ott helyben;

a kötelező és független környezeti hatástanulmány szerint az érintett családok vízszennyezése a nullával lett volna egyenlő, minden víztisztítási iszap termelése és minden közületi költség nélkül;

a nyomásuk a természetes víztartalékokra nullára csökkent volna.

A csoportos házépítést még kísérlet címén sem engedélyezték, még akkor sem, amikor az érdekelt családok írásban szavatolták, hogy abban az esetben, ha az általuk kiépített szennyvízkezelő rendszer a környezetet bizonyítottan jobban károsítaná, mint a hivatalosan előírt rendszerek, a csatorna rendszert saját költségükön utólagosan kiépíttetnék.

Annak ellenére, hogy Országh professzor elméleteit teljesen független laboratóriumi mérések állandóan igazolják, a jelenlegi politikai és törvényi hozzáállás tudományos eredményeit nem akarja elismerni. Zavaró eredményei miatt a vízkezelési témakörben szervezett minden hivatalos rendezvényről Országh professzort úgy « véletlenül » kifelejtik.

Tudományos munkásság a vízgazdálkodáson kívü más területekre is kiterjed:

az ipari állattenyésztés által termelt hígtrágya helyes kezelésére;

a cellulóz tartalmú ipari hulladékok és melléktermékek hosszútávon is fenntartható értékesítésére;

a súlyosan szennyezett régi ipari létesítmények földjeinek a megtisztítására.

Ezeken a területeken is az általa javasolt megoldások egyszerűbbek, hatásosabbak és főleg sokkal olcsóbbak, mint a nagy cégek által javasolt technológiák. Ennek ellenére hivatalos körökben eddig minden javaslatát mereven elutasították, még akkor is, amikor csak egy próbaszerű és olcsó kísérletről lett volna szó.

A tudomány történetében gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel: az igazi úttörőket kortársaik nem szeretik, és nem ismerik el. Egyesek szerint Országh József egy valóságos jövőbe mutató látnok, aki korát nagyon megelőzte. Annak ellenére, hogy a tények javaslatait gyakran igazolják, gondolatait sem kollégái, sem a politikai döntéshozók, de még a leginkább meggyőződéses környezetvédők sem fogadják el, vagy próbálják megérteni.

Georgette Methens-Renard

Az olvasás folytatására nyissa meg az Országh József tudományos munkássága c. fejezetet.

ELEJÉRE

Bevezető - Bevezetés - Fenntartható vízgazdálkodás - Esővízhasznosítás - Szennyvízkezelés - Száraz toalettek - Vízönellátó a városban és a nagy világban - A biotömeg és a víz együttes kezelése - A fenntartható vízgazdálkodás bölcseleti és jogi szemlélete - Tartalomjegyzék