DeutschVÍZÖNELLÁTÓEnglishVÍZÖNELLÁTÓEspañolVÍZÖNELLÁTÓFrançaisVÍZÖNELLÁTÓItalianoVÍZÖNELLÁTÓMagyarVÍZÖNELLÁTÓNederlandsVÍZÖNELLÁTÓ
Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh Site d'information basé sur les travaux de Joseph Országh
Eautarcie EAUTARCIE Eautarcie- Joseph Országh
CímlapBevezetésVÍZGAZDA: a fenntartható vízgazdálkodásEsővízhasznosításSzennyvízkezelésSzáraz toalettekVízönellátó a városban és a nagy világbanA biotömeg és a víz együttes kezeléseGondolatok a vízügyi politikárólFüggelék VÍZÖNELLÁTÓ Fenntartható vízgazdálkodás a világban
VÍZGAZDA: a fenntartható vízgazdálkodás
VÍZGAZDA, a fenntartható vízgazdálkodás és a VÍZÖNELLÁTÓ

A hagyományos szennyvízkezelés tudománynak az alapvető tévedései

VÍZGAZDA : a fenntartható vízkezelés vízgazdálkodás tudományának a hat főtétele

VÍZGAZDA, avagy a fenntartható vízgazdálkodás alapelemei


A VÍZÖNELLÁTÓ nem más, mint a fenntartható vízgazdálkodás, a VÍZGAZDA, egyik lehetséges tudományos megfogalmazása. Abban különbözik a többi, eddig ismert, megfogalmazástól, hogy a vízgondok leltározása helyett, a problémák eredetét vizsgálva felmegy a problémák forrásáig és megoldásokat, azon a szinten javasol. Bonyolult, drága és nehezen kezelhető megoldások helyett itt a legegyszerűbb, legolcsóbb és környezetvédelem szempontjából, a ma ismert leghatásosabb műszaki megoldásokat javasolja. A műszaki megoldások kiválasztásánál lehetőleg az összes ismert környezeti behatást is figyelembe veszi. Különlegessége abban is rejlik, hogy használatakor, környezetkímélés ürügyén gyakorlatilag nincs kényelemveszteség.

A VÍZÖNELLÁTÓ a vízzel és a szerves anyagokkal kapcsolatos háztartási tevékenységeket a víz, a szén, a nitrogén, és a foszfor természetes körfolyamataiba maradéktalanul visszavezeti.

Olvasóimnak nagyon ajánlom egy VÍZÖNELLÁTÓ vendégház tulajdonosának, Spanyolországból, Andalúziából írt levelét. Ezen a nagyon száraz vidéken fekvő, kiszáradt olajfa ligetben lévő tanya környékén a legtöbb ásott és fúrt kút már elapadt. A tulajdonosok, vízhiány miatt, egymás után hagyják el a tanyákat. A jelenlegi belga tulajdonos az Interneten ismerte meg a VÍZÖNELLÁTÓ rendszert és az elhagyott tanyát, vendégház kialakítására, olcsón megvette. A rendszer segítségével virágzó kertet és fogadót létesített, amiben az összes felhasznált víz a csapadékból ered. A fizető vendégek meglepve fedezik fel az alomszék használatát és azt kivétel nélkül, elfogadják. A fogadóban való « felfedezés » után, számos vendég az alomszéket és a TELESŐ rendszert otthonában is elhelyezte. Az andalúziai berendezés egyetlen, ma már túlhaladott, része a szürke-víz (teljesen felesleges) növényi tisztítása. A legegyszerűbb és leghatásosabb eljárás a keletkezett szürke-vizet a kerti növények talaj menti öntözésére felhasználni, minden előzetes kezelés nélkül.

Ez a szöveg először a www.eautarcie.com honlapon 2008 áprilisában jelent meg.

Átdolgozott formájában a www.eautarcie.org honlapon
2009-08-31
-én látott napvilágot.

A magyar változat közlési dátuma:
2010-06-16

Frissítve: 2017-01-05

A VÍZGAZDA - a fenntartható vízgazdálkodás és a VÍZÖNELLÁTÓ

Az alant olvasható elmélkedés csupán egy esszé, nem szakirodalmi referenciákkal alátámasztott tanulmány, azon egyszerű oknál fogva, hogy a szakirodalomban ehhez hasonlítható megközelítést nem találtam. Eredetileg vízgazdálkodási szakemberek részére írtam és tettem közzé ezen a honlapon. Az itt kifejtett gondolatokat már 1996-ban, egy előadás kereteiben, a belgiumi Vízügyi Kormánybizottságnak (amelynek 16 évig tagja voltam) előadtam. Előadásom lényege az volt, hogy a 271/91-es EU víztörvény belga törvényrendszerbe való átírás folyamán ezeket a gondolatokat is vegyék figyelembe. Kimutattam, hogy a javasolt rendszer az EU törvényeinek a szelleméhez jobban igazodik, mint a Bizottság több tagjának a javaslatai, ami szerint az EU törvényben kizárólagosan szereplő « vízkezelés » kifejezést mellőzzék és helyettesítsék a « víztisztítás » fogalmával. Ezt azzal indokoltam, hogy a víztisztítás a lehetséges szennyvízkezelési eljárások közül csupán az egyik, és a környezetvédelem szempontjából kimutathatóan a legkevésbé hatásos. Javaslataimat követve, csupán Wallonia az 5 milliárd eurónyi (ekkor ezt még belga frankban fejezték ki) javasolt büdzsén legalább 2 milliárdot takaríthatna meg. Az adott tervezetet meg sem vizsgálták, annak ellenére, hogy a szükséges összeget csak felvett kölcsönökkel tudták fedezni, ami kamatterheket is ró az adózó állampolgárok terhére. Akkor ennek az elzárkózásnak az okát nem értettem. A VÍZGAZDA francia változatának 2006 áprilisában történt megjelenése után döbbentem rá arra, hogy az itt kifejtett gondolatokhoz a szakemberek még hozzá sem szóltak. Levelezőim között volt számos egyetemi- és főiskolai hallgató, akik sok kérdést tettek fel és lelkesedtek az itt kifejtett gondolatokra. Tanáraik soha nem érdeklődtek a tárgykörben.

Bár az alanti esszé szakembereknek lett írva, számos nem szakember levelezőm érdeklődött iránta, amiből arra a következtetésre jutottam, hogy az esszé nem szakemberek számára is olvasható, érthető. Ezért olvasását mindenkinek ajánlom, annak ellenére, hogy a közölt adatok pl. egy építkező család részére a családi vízgazdálkodás területén közvetlen segítséget nem nyújtanak. Erre más fejezeteket kell elolvasni. Viszont az olvasó látókörét a témakörben jelentősen tágítja. Ennek a szellemében nyissák meg a jelen oldal bal felső részén lévő élőkapcsokat, a választott témakörök átnézésére, vagy elolvasására. Most pedig térjünk a tárgyra.

_____________________________________

A környezetkímélő szennyvízkezelés ECOSAN rövidítéssel (ami az ecological sanitation, angol kifejezés rövidítése), világszerte ismert és ma nagyon divatos róla beszélni. Sajnos ebbe a fogalomba jelenleg, pontosan az alapelvek, illetve alaptételek teljes hiányában, mindent és bármit belegyömöszölnek. Ezzel szemben, a vízellátást, az élelmiszer- és energiatermelést, ami hozzá szorosan kapcsolódik, a szakemberek külön vizsgálják. Az Interneten az ECOSAN címszó alatt a valóban érdekes megoldások mellett a legjobban környezetromboló műszaki megoldások is fellelhetők.

Magyarul az ECOSAN kifejezést a VÍZGAZDA szó segítségével az alábbiakban elméletileg rendezett fogalom megjelölésére használjuk. Miért vízgazda? A « fenntartható vízgazdálkodás » rövidítésével ezt a tudományágat a szennyvízkezelés mellett az ezzel szorosan összefüggő vízellátásra és az életanyag (biotömeg) gazdálkodásra is kiterjesztjük. Ez a három terület egymástól elválaszthatatlan. Ilyen tekintetben a VÍZGAZDA szó pontosabb és szélesebb területet takar, mint az ECOSAN. Ez utóbbi a « szanitáció » (egészségessé tétel) fogalmára szűkíti le ezt a többrétű tudományágat.

Az ECOSAN leszűkített fogalma alatt mindenféle, tudományosan nagyon is vitatható, tanácsokkal látják el a mindennapi embert. A médiában ezeket lehet mindenütt hallani, látni és olvasni. Ez, természetesen nem a VÍZGAZDA, de mielőtt ezt ismertetnénk, a továbbiakban röviden megvizsgáljuk a divatos ajánlatokat. Előtte viszont még tisztázni kell néhány fogalmat.

Néhány szó a biotömeg fogalmáról

A VÍZGAZDA tudományában a biotömeg fogalma kulcsszerepet játszik. Az idegen nyelvekből szolgaian átvett biomassza (franciául biomasse) szó fogalmára a magyar nyelvben két különböző szó van: az élőanyag és az életanyag szavaink, amelyek a fogalmat pontosítják. Az élőlényekben működő anyag él tehát itt élőanyagról van szó. Az élőlény pusztulása, ill. halála után az élőanyag fokozatosan élettelen, bár élőből keletkezett, életanyaggá változik. Nagyon fontos elem, hogy nemcsak az emberi- és állati tetemekből és növényekből keletkezik életanyag, hanem ide tartozik az emberi és állati ürülék is. Ezeket a fogalmakat fejezi ki, tökéletlenül, a biomassza szó. Az élőanyag átalakulása életanyaggá viszont időt vesz igénybe, ami több millió év is lehet. Az élet az anyaghoz kötött fogalom, amit a hagyomány « étertest » néven emleget. Az élő- és az életanyag közötti határt nehéz meghúzni. Pl. egy élőfáról levágott dugvány még élőanyagnak tekinthető. Hasonló a helyzet az ürülékkel, vagy az emberi és állati tetemekkel amelyeknek bár önálló élete nincs, de a bennük lévő baktériumtömeg még él. Idővel az élővilág által termelt életanyag ásatag formát is vehet fel. Ilyen a kőolaj és a földgáz is ami évmilliók előtt még élő- ill. életanyag volt. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy az ásatag energiahordozók még ma is az élővilághoz (bioszférához) tartoznak, annak szerves részei. A bennük lévő kulcselemet, a szenet, a fotoszintézis vezeti vissza az élővilágba. A szén körforgását figyelembe véve, bizonyos értelemben még a levegő széndioxidja is az élővilág része. Földünk légtere az élővilág közvetlen terméke, aminek az összetételét az élővilág fotoszintézissel szabályozza, az élet számára eszményi feltételeket teremtve. A szén természetes körfogásának a bezárására, az ásatag energiahordozók elégetéséből keletkezett széndioxidot az élővilágba kell visszavezetni. Az emberiség túlélésére más út nincs.

A « tessék-lássék » megoldások

Víztakarékosság

A víztakarékosságnak csak akkor van értelme, ha vezetékes vizet használunk. Teljes esővíz hasznosítás esetén a helyzet egészen más.

A szennyezés csökkentése környezetbarát háztartási szerek használatával

A környezetbarát szerek használatának csak akkor van valami közvetlen hatása, amikor szennyvizünket csatornába eresztjük, vagy növényekkel tisztítjuk. Csak szappanos, szürke-vizet tartalmazó szennyvíz tisztítása a KEGYEDI rendszerrel, a különbséget a környezetbarát és a többi háztartási szerek között eltünteti. Bár ez utóbbiak gyártásánál keletkezett környezeti károk csökkentésére használatukat, lehetőleg kerüljük. A háztartási szerek gyártásakor és használatuk után keletkezett károkkal arányos adóztatás hiányában, a környezetkímélés csak a felhasználó jó akaratától függ. Valóban környezetbarát törvények hiányában, a fogyasztó ma az olcsó és környezetromboló és a drágább környezetkímélő szerek között választhat.

Az esővíz kertöntözésre, takarításra és vécéöblítésre való használata

Az esővizet mindenre (főzésre és ivásra is!) használó belga és francia családok százezreinek a többéves tapasztalata alapján, az esővíz fent említett (és hivatalosan tanácsolt) kizárólagos használata, egy valóságos vízpocsékolás; teljesen elhanyagolható környezetkíméléssel.

A tisztálkodásra és vécéöblítésre javasolt víztakarékos műszaki megoldások

A fürdővíz vécében való felhasználása, bár azt néhány cég nagyon reklámozza, számos technikai nehézségbe ütközik, amiről az eladók nem beszélnek. Az ilyen berendezések magas árát figyelembe véve és a létező, valóban környezetkímélő, alternatív megoldások ismeretében csak azt mondhatjuk, hogy használatukkal « többe kerül a leves, mint a hús ». A különben drága, víztakarékos csapok és zuhanyozó rózsák használata sem kényelmes és kevés vizet takarít meg.

A növényi szennyvíztisztítás

A fekete- (fekáliás) és szürke- (szappanos) szennyvíz keverékének a növényekkel és a hagyományos víztisztító berendezésekkel való tisztítása azonos, teljesen hibás, alapelveken nyugszik. A hibás alapelv szerint minél hatásosabban tisztítjuk a vizet, annál jobban védjük a környezetet. Fekáliás víz jelenlétében, ennek pontosan az ellenkezője az igaz.

Az un. « száraz vécék » használata

Gyakran hallom a « száraz vécé » kifejezést, ami fából vaskarika. A vécé, az angol water closet rövidítése, ami « száraz » nem lehet, mert víz (water) is van benne. Az ECOSAN hívei, főleg a skandináv államokban, komposzt toalettekről beszélnek, ami szintén nagyon pontatlan. Annál is inkább, mert az ürülék és a vizelet szétválasztásával, komposztkészítésről igazán nem, csak a szerves anyag rothasztásáról és nagyon szennyező hígtrágya « termeléséről » beszélhetünk. Az ilyen elven működő toalettek jobban szennyezik és rombolják a környezetet, mint a vízöblítéses vécék.

A VÍZGAZDA és a VÍZÖNELLÁTÓ

A VÍZÖNELLÁTÓ nem más, mint a VÍZGAZDA tudománynak a háztartási területen alkalmazott része. Az összes ismert környezeti behatás figyelembe vételével a VÍZÖNELLÁTÓ a vízhez kapcsolódó háztartási tevékenységeket a víz, a szén, a nitrogén és a foszfor természetes körforgásába vezeti vissza.

A VÍZGAZDA tudományának és a VÍZÖNELLÁTÓ rendszernek a leglényegesebb alapgondolata a víz-, valamint a növényi- és állati életanyag (biotömeg) gazdálkodás szoros összefüggésén alapul. Ez az összefüggés a klímaváltozásokra is nagyon jelentősen hat. Ezeknek a kölcsönös összefüggéseknek az ismeretében egy olyan világméretű tervezetet ajánlunk, aminek a segítségével az emberiség, a ma ismert vízproblémákból két nemzedék (kb. 50 év) lefolyása alatt teljesen kilábalhat. A tervezet alapja a tönkretett élőrendszerek ujjá élesztése, aminek az egyik természetes következménye az emberiség élelmiszerellátásának a jelentős javulása is lenne. Nem is beszélve a hatalmas, elérhető energia megtakarításról, ami a klímaváltozásokra is kedvezően hatna vissza.

Az olvasás folytatására, kattintson a szennyvízkezelés tévedései c. fejezetre.

ELEJÉRE

Bevezető - Bevezetés - Fenntartható vízgazdálkodás - Esővízhasznosítás - Szennyvízkezelés - Száraz toalettek - Vízönellátó a városban és a nagy világban - A biotömeg és a víz együttes kezelése - A fenntartható vízgazdálkodás bölcseleti és jogi szemlélete - Tartalomjegyzék